Implantologia

Moim pacjentom proponuję wszczepienie implantów trzech renomowanych firm Bego, Nobel oraz Implant Direct. Poniżej przedstawiam uproszczony schemat zabiegu.

Etap 1
Określam wskazania do implantacji oraz przedstawiam pacjentowi wstępny plan leczenia. Określam konieczność przeprowadzenia ewentualnych badań diagnostycznych.

Etap 2
Drugim etapem jest wszczepienie implantu. Mamy tu doczynienia z zabiegiem chirurgicznym, polegającym na wkręceniu tytanowej śruby w kość żuchwy lub szczęki.

Etap 3
Po osadzeniu się implantu na dobre w kości, wykonuję docelową protezę. W zależności od zastosowanego systemu oraz od wymagań pacjenta, po zagojeniu się rany, wykonuję korony porcelanowe, mosty protetyczne lub zdejmowane protezy zatrzaskowe.
Po implantacji wszczepów tytanowych rozpoczyna się proces osteointegracji. Polega ona na gojeniu się tkanki kostnej wokół implantu. W efekcie tego procesu implant uzyskuje umocowanie, które pozwala na jego obciążenie odpowiednim rozwiązaniem protetycznym. Odbudowa większych braków uzębienia na implantach zapewnia stałą odbudowę protetyczna w odcinkach bocznych co jest alternatywą dla tradycyjnych protez mocowanych. Dzięki odbudowie pacjenci mogą cieszyć się poczuciem komfortu z racji posiadania własnych zębów, co sprawia iż nie obciążamy błony śluzowej i zachowujemy prawidłową funkcję żucia.

Zabieg podnoszenia lub nadbudowy dna zatoki oznacza szczególny sposób augmentacji kości. Zabieg ten umożliwia uzyskanie większej objętości wyrostka szczęki dzięki sterowanej regeneracji kości. W leczeniu implantologicznym najwięcej kłopotów napotykamy w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki, w przypadku gdy nisko schodząca zatoka szczękowa uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantu.

Jak przebiega zabieg?

W znieczuleniu miejscowym oddziela się błonę śluzową jamy ustnej od kości. po czym zostaje nawiercony otwór w kości szczęki. Następnie dochodzi do ostrożnego oddzielenia błony śluzowej zatoki szczękowej. Utworzona przestrzeń zostaje wypełniona sztucznym materiałem kościozastępczym lub kościa własną. Na zakończenie układa się błonę śluzową jamy ustnej w jej pierwotnym położeniu i mocuje za pomocą szwów.